Drenáže - odvodnění

Úvod » Služby » Venkovní práce » Drenáže - odvodnění

Voda, která ve formě srážek dopadá na zem, si hledá nejjednodušší cestu. V ideálním případě se může rychle a bez překážek vsáknout do podloží a nepůsobí tlakově na podzemní konstrukce. To ale – jako většina ideálních případů – nastane v praxi jen velmi zřídka. Vsakuje-li se srážková voda pomalu, působí na stavební konstrukci i tlakově. Nejhorší případ nastává, pokud je podloží nepropustné. Srážková voda se nemůže vsakovat a spodní stavba je trvale vystavena tlakové vodě.

Základní pravidla, která je nutné dodržovat:

  • průměr drenážní trubky musí být 
  • drenážní trubka musí být uložena ve správném těženém kamenivu
  • celý obal kameniva musí být při styku se zeminou ochráněn geotextilií (musí být pevná – větší gramáž). A to v celé ploše styku – není možné někde něco vynechat. Hlína pak prostoupí k drenážní trubce a ucpe otvory. Zruší tak bezezbytku její funkčnost (pro zajištění delší odolnosti drenáže proti zanesení se doporučuje do geotextilie omotat i samotnou drenážní trubku nebo dnes je možné koupit drenážní trubku přímo s tímto filtrem z geotextilie)
  • umístění drenáže musí být u spodní hrany základových konstrukcí – nikdy ne výše, pak postrádá smysl na styku zásypového balu se zdivem nebo základovou konstrukcí musí být umístěna nopová
    fólie.

Zpracovávám...