Venkovní práce

Úvod » Služby » Venkovní práce

Fasády (__)

Příjemné teplo v domě nebo příjemný chládek v domě, to je to, co pomocí fasád dokážeme vytvořit v našich obydlích.

V době rostoucího tlaku na snížení energetické náročnosti staveb a nutnosti vyhovět stále  přísnějším požadavkům na hospodárnost objektů se kvalita fasád stává ve stavebnictví klíčovým prvkem.

Promyšlená fasáda (dnes už se mluví o systémech) samozřejmě zvyšuje hodnotu nemovitosti a je zárukou její atraktivity zejména v budoucnosti, kdy, dnes „luxusní vlastnosti“ budou nepochybně standardem. 

 

Drenáže (odvodnění) (__)

Voda, která ve formě srážek dopadá na zem, si hledá nejjednodušší cestu. V ideálním případě se může rychle a bez překážek vsáknout do podloží a nepůsobí tlakově na podzemní konstrukce. To ale – jako většina ideálních případů – nastane v praxi jen velmi zřídka. Vsakuje-li se srážková voda pomalu, působí na stavební konstrukci i tlakově. Nejhorší případ nastává, pokud je podloží nepropustné. Srážková voda se nemůže vsakovat a spodní stavba je trvale vystavena tlakové vodě.

 

Venkovní podlahy (__) (__)

Nabídka venkovních dlažeb je v současné době velmi široká a proto je potřeba dobře zvážit jaký typ venkovní dlažby je pro požadovaný účel ten nejvhodnější. Vhodně vybraná dlažba je působivým dekoračním prvkem, který místu dodává finální vzhled. Ale je potřeba, aby také správně plnila svou funkci.

 

Ploty, brány (__)

Montujeme posuvné vjezdové brány, křídlové brány - vše na míru
Vyrobené části dodáme v zinku a v prášku či jen v zinku

Zinkování - vysoká ochrana proti korozi

Prášek - možnost různé barevnosti 

Ploty - dřevěné, na míru vyrobené


  

 

Galerie venkovních prací

 

Zpracovávám...